DESCRIPCIÓ DEL JOC

S U S A N A és un joc que ajuda a pensar, a concretar o a enfocar un projecte, idea o pràctica a través d'una conversa. Mitjançant unes targetes que contenen preguntes i accions, organitzades segons unes regles que cal triar, S U S A N A et permetrà generar un diàleg sobre el teu camp d'interès.

EQUIP

Aquest joc es compon d'una bateria de vuitanta cartes i dos taulers de joc que cal triar.

Per fer-te el teu propi equip, busca dues baralles de cartes (vuitanta com a mínim) i descarrega AQUÍ el document. Imprimeix-lo en paper adhesiu d'etiqueta o enganxa d’alguna altra manera cada etiqueta en una carta. En el document, també hi trobaràs dos taulers per imprimir. Pots triar qualsevol del dos per a fer una partida. Aquests dos taulers vénen amb alguns suggeriments de categories però pots inventar les teves pròpies.

Et recomanem que tinguis paper i bolígraf per apuntar-te les notes durant la partida, o també pots utilitzar el tauler com a suport per escriure.   

PREPARACIÓ

Abans de començar a jugar, cal que defineixis qui serà A i qui serà B :

A: és la persona o persones que proposen l’empresa, la proposta, la pràctica, la idea, la situació, el treball, el projecte o el pla sobre el qual volen parlar.

B: és la persona o persones que asistiran a A durant la partida. La seva funció és escoltar a A i ajudar-lo a articular, a desenvolupar, a moderar o a reconduir la conversa cap a la pregunta que s'està tractant.  

INICI DEL JOC

Primera part

La primera part té una durada màxima de vint minuts. Cal triar una manera de marcar l'inici i el final del temps (per exemple, amb l'alarma d'un mòbil o amb un rellotge de sorra o de cuina).

1. A explica allò essencial del seu projecte, pla, pràctica, idea, situació, treball, empresa o proposta sobre els quals vol conversar perquè B tingui la informació necessària per acompanyar-lo.

2. A, amb l'ajuda de B, formula una pregunta que guiarà la partida.

3. A, amb l'ajuda de B, tria el tauler amb el qual vol jugar. A partir del tauler triat s'escollirà la família de conceptes amb la qual vol acompanyar la conversa. Una vegada triats, A escriurà aquests conceptes a les caselles del tauler.

4. A escriu la pregunta formulada anteriorment a la casella assignada del tauler.  

Segona part

La partida té una durada d'una hora. Cal triar una manera de marcar l'inici i el final de la partida (per exemple, amb l'alarma d'un mòbil o amb un rellotge de sorra o de cuina).

1. B activa el temporitzador que marcarà la durada de la partida.

2. A baralla les cartes pensant en la pregunta formulada i escrita al tauler.

3. A col·loca de cap per avall una carta en cada posició. A destapa una carta que donarà inici a la conversa, i anirà descobrint les cartes següents. Quan A cregui necessari renovar les cartes per continuar estimulant la conversa, farà una nova tirada.

4. Es continuarà d'aquesta manera fins a esgotar el temps de la partida.


Aquestes regles del joc es poden modificar.

Per jugar una persona

Cal llegir les instruccions del joc.

A i B han de ser la mateixa persona. Es recomana buscar un suport que afavoreixi la reflexió: gravadora, paper i bolígraf, vídeo, etc.